haitta-ainetyöt

asbestin purku ja käsittely

Olemme erikoistuneet vaativiin ja suuriin asbestipurku- ja haitta-ainetöihin. Työsuojelupiirin valtuuttamalla palvelulla huolehdimme suunnitelmallisesti suurenkin kohteen kerralla kuntoon. Toimimme kaikilta osin RATU-menetelmien mukaisesti.

Asbestipurkutyöt

Vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla hoidamme kaikki asbestin purkamiseen liittyvät työvaiheet turvallisuutta vaarantamatta. Käytössäsi täysi palvelu:

 • Asbestikartoitukset
 • Asbestipurkutyösuunnittelmat
 • Työturvallisuussuunnitelmat
 • Asbestipurkutyön johtaminen ja valvonta
 • Asbestipurut; pienet ja isot kohteet
 • Asbesti-ilmanäytteet ja asbestianalyysit.
Asbestipurku Pirkanmaa

asbestipurku-case-esimerkki

toimistotilojen saneeraus

Toimistotilojen saneerauksessa tulee usein vastaan asbestipitoista materiaalia. Asbestipurku on helppo aloittaa tyhjästä tilasta.

Asbestipurku Pirkanmaa

Suodatettu ilma johdetaan ulos kiinteistöstä vauhdilla. Ilmaa poistuu tunnissa 10 000 m3.

Asbestipurku Pirkanmaa

Valmista pintaa hiontatyön jälkeen. Lattia, seinät ja kattopinnat puhdistettu.

Asbestipurku Pirkanmaa

Ilmamittaus varmistaa turvallisuuden. Nopea analyysivastaus kertoo, että asbestikuitua on, kuten kuuluukin, alle 0.01 kuutiosenttimetrissä ilmaa.

Asbestipurku Pirkanmaa


Elektronimikroskopointi (EM)

Kalvosuodattimelle kerätystä ilmanäytteestä valmistettu preparaatti tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Asbestikuidut tunnistettiin alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella.

Asbestikuitujen lukumäärään laskettiin kuidut, joiden pituus oli vähintään 5 µm, läpimitta korkeintaan 3 µm sekä pituuden suhde läpimittaan vähintään 3:1. Tulokset ilmoitettiin muodossa asbestikuituja kuutiosenttimetriä kohden.

Tulokset

Näyte Kuvaus Ilmamäärä Tulos, kuitua/cm3
1 Kellaritilojen näyte 220 dm3 <0,01

Tiesitkö, että monet vanhat kiinteistöt sisältävät asbestiakin haitallisempia aineita?

 • Raskasmetallit
 • Arseenit
 • Lyijypitoiset aineet, esim. maalit
 • PCB
 • PHA-aineet
 • Kreosootti: Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa erityisesti aikavälillä 1890- 1950. Kun vanhoja rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle, jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä.

Hallitsemme myös näiden haitta-aineiden käsittelyn. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Etsitkö luotettavaa kumppania turvalliseen asbestipurkuun?

Ota yhteyttä!